Мемлекеттік қызмет кадрларының 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жай-күйінің мониторингі

2017 жылдың 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілердің штаттық саны 98705  бірлікті құрайды.

Қазақстан Республикасының саяси мемлекеттік қызметшілердің шттатық саны -– 433 бірлік, әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің штаттық саны – 98272 бірлікті құрады.Оның ішінде «А» корпусы бойынша - 519 бірлік, «Б» корпусы бойынша – 97753 бірлік.

Орталық мемлекеттік органдарда мемлекеттік қызметшілердің штаттық саны 52616 бірлікке тең, оның 10059 бірлікті (саяси-326, «А» корпусы-207, «Б» корпусы- 9526 бірлік) , аумақтық бөлімшілерде – 42557 бірлік («А» корпусы-16, «Б» корпусы- 42541).

Жергілікті атқарушы органда мемлекеттік қызметшілер - 46089 бірлік (саяси-107, «А» корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметшілері - 296, «Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметшілері - 45686), оның ішінде 1099 бірлік жергілікті атқарушы органдарда- мәслиахат және 654 бірлік облыстардағы, республикалық маңызы бар қалалардағы, астанадағы ревизиялық комиссия.

Жалпы ел бойынша 2017 жылдың 1 қаңтардағы жағдай бойынша мемлекеттік қызметшілердің нақты саны 92203 адамды немесе штаттық санның 93,4% құрады.

Оның ішінде:

саяси мемлекеттік қызметшілер- 425 немесе олардың штаттық санының 98,2%;

«А» корпусы әкімшілік мемлекеттік қызметшілер- 485 немесе олардың штаттық санының  93,4%;

«Б» корпусы әкімшілік мемлекеттік қызметшілер - 91293 немесе олардың штаттық санының 93,4%.

 

Орталық мемлекеттік органдардағы мемлекеттік қызметшілердің нақты саны 49076 бірлікті құрады, олардың:  9268 адам (саяси-319, «А» корпусы – 179, «Б» корпусы -8770); аумақтық бөлімшілерде- 39808 адам («А» корпусы -14, «Б» корпусы – 39794).

 

Жергілікті атқарушы органдардағы мемлекеттік қызметшілердің нақты саны- 43127 адам (саяси-106, «А» корпусындағы әкімшілік мемлекеттік қызметшілер – 292, «Б» корпусындағы әкімшлік мемлекеттік қызметшілер- 42729), сонымен қатар 1036 адам жергілікті атқарушы органдарда – мәслихатта және 615 адам облыстардағы, республикалық маңызы бар қалалардағы, астанадағы ревизиялық комиссияларда.

Әйел адамдардың саны – 51151 адам немесе мемлекеттік қызметшілердің нақты санының 55,5%, былтырғы жылмен салыстырғанда  0,5% артты.

Саяси мемлекеттік қызметшілердің  арасындағы әйел адамдардың үлесі -10,1 %, «А» корпусы әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің -14,8%, «Б» корпусы- 55,9%.

Мемлекеттік қызметшілердің орта жасы - 38,7 жас, сонымен бірге саяси мемлекеттік қызметшілердің орта жасы - 47,5 жас, «А» корпусы әкімшлік мемлекеттік қызметшілердің орта жасы – 47,3 жас, «Б» корпусы қызметшілерінің орта жасы -38,6 жас.

Мемлекеттік қызметшілер санының жас құрамы бойынша: 23 жасқа дейін -1465 (1,6%) адам, 23 жастан 30 жасқа дейін - 22158 (24%),30 жастан 40 жасқа дейін – 29319 (31,8%), 40 жастан 50 жасқа дейін – 19964 (21,7%), 50 жас және одан жоғары- 19297 адам (20,9 %).

Мемлекеттік қызметшілердің орташа өтілі - 10,4 жас, сонымен қатар саяси мемлекеттік қызметшілердің орташа өтілі – 17,8 жас, «А» корпусы әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің орташа өтілі -18,1 жас, «Б» корпусы – 10,3 жас.

8339 (9%) мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызметтегі өтілі 1 жылдан аспайды, 6884 (7,5 %) мемлекеттік қызметшілер 1 жылдан 2 жылға дейін, 6664 (7,2%) мемлекеттік қызметшілер 2 жылдан 3 жылға дейін, 8765 (9,5%) мемлекет қызметшілер 3 жылдан 5 жылға дейін, 7868 (8,5 %) мемлекеттік қызметшілер 5 жастан 7 жасқа дейін, 8217 (8,9 %) мемлекеттік қызметшілердің 7 жастан 9 жасқа дейін, 7343 (8 %) 9 жастан 11 жасқа дейін, 10563 (11,5%) мемлекеттік қызметшілердің 11 жастан 14 жасқа дейін, 8186 (8,9%) мемлекеттік қызметшілердің 14 жастан 17 жасқа дейін, 6013 (6,5%) мемлекеттік қызметшілердің 17жастан 20 жасқа дейін, 13361 адам (14,5%) 20 жастан жоғары.

 

Атқаратын лауазымдағы орташа жұмыс ұзақтығы – 3,7 жыл.  Саяси мемлекеттік қызметшілердің атқаратын лауазымдағы орташа жұмыс ұзақтығы -3,2 жас; «А» корпусындағы әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің атқаратын лауазымдағы орташа жұмыс ұзақтығы -2,9 жыл, «Б» корпусындағы мемлекеттік қызметшілерде – 3,7 жыл.

Атқаратын лауазымдағы орташа жұмыс ұзақтығы 23403 (25,4%) адам 1 жылдан аз уақыт, 18743 (20,3%) адамда 1 жылдан 2 жыл, 23159 (25,1%) – 2 жылдан 4 жыл,  9436 (10,2%) – 4 жылдан 6 жылға дейін,  5843     (6,3%) – 6 жылдан 8 жыл, 4065 (4,4%) –  8 жылдан 10 жылға дейін,  3163 (3,4%) – 10 жылдан 12 жылға дейін,  2145 (2,3%)адамда –  12 жылдан 15 жылға дейін,  2246 (2,4%) адамда 15 жыл және одан жоғары.

Мемлекеттік қызметтің сапалы құрамы  келесі параматрлермен сипатталады. Мемлекеттік қызметшілердің жалпы санының  91,4% немесе 84304 адамның  жоғары білімдері бар.  

Орта және кәсіби орта білімі бар мемлекеттік қызметшілердің үлесі 8,6 % или 7899 адам.

636 немесе 0,7% мемлекеттік қызметшілердің жалпы санының ғылыми дәрежесі бар, оның 173 ғылым докторлары, 27 PhD докторлары және 439 ғылым кандидаттары.

Сонымен қатар, мемлекеттік қызметте осы уақытта  Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы мемлекеттік басқару Академиясының 703 түлегі мен «Болашақ» бағдарламасының 494 түлектері қызмет атқарады.

 

Мемлекеттік қызметшілердің ауысушылығы  республика бойынша мемлекеттік қызметшілердің штаттық санының   17398 адамды немесе 17,6% құрады.

Таза ауысушылық (жеке секторға, квазимемлекеттік секторлар ұйымдарға,  бюджеттік ұйымдарға, отставкаға кету бойынша және басқа да өз қалауымен жұмыстан шыққандар) -  6206 адам немес 6,3 %.

Зейнеткерлік демалысқа кетуіне байланысты ауысушылық жұмыстан боастылғандар санының 1997 немесе 11,5% санын құрады.

 

МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР
100 НАҚТЫ ҚАДАМ
ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЛАРЫ
ЗАҢНАМАЛАР
СҰРАҚТАР - ЖАУАПТАР

АЗАМАТТАРҒА