Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі қызметшілерінің байланыс деректері

 

 

Атқаратын лауазымы

ТАӘ

Байланыс телефоны

Электрондық мекен-жайы

 

Басшылық

 

Төраға

Жаилғанова Анар Нұралықызы

75-30-50

zhailganova@kyzmet.gov.kz

 

Төрағаның орынбасары

Дәуешов Марат Еркінұлы

75-33-99

m.daueshov@kyzmet.gov.kz

 

Төрағаның орынбасары

Жазықбаев Дархан Медеғалиұлы

 75-10-25

75-30-35

d.zhazykbaev@kyzmet.gov.kz

 

Төрағаның хатшылығы

 

Төраға кеңесшісі

Шақаров Нұржан Қайырлыұлы

75-30-77

n.shakarov@kyzmet.gov.kz

 

Төраға кеңесшісі

Мәулен Кайрат Әнуарұлы

75-30-11

k.maulen@kyzmet.gov.kz

 

Төраға режим бойынша кеңесшісі

Борашов Ардақ Айбергенұлы

75-31-09

a.borashov@kyzmet.gov.kz

 

Әдеп жөніндегі уәкіл

Байғаскина Зина Сапуанқызы

75-34-51

zi.baigaskina@kyzmet.gov.kz

 

Мемлекеттік қызмет департаменті

 

Департамент директоры

Тлеукенов Жарқын Оралханұлы

75-30-22

zh.tleukenov@kyzmet.gov.kz

 

Директор орынбасары

Әбілев Думан Қайратұлы

75-30-54

d.abilev@kyzmet.gov.kz

 

Директор орынбасары

Хасен Жандос Рашидұлы

75-32-25

zh.khassen@kyzmet.gov.kz

 

Мемлекеттік және құқық қорғау қызметіне іріктеу басқармасы

 

Басқарма басшысы

Дюсенов Айбар

Боранұлы

75-33-88

a.dyusenov@kyzmet.gov.kz  

 

Бас консультант

Сейітова Тоғжан Болатқызы

75-34-25

t.seitova@kyzmet.gov.kz

 

Мотивация, бағалау және персоналды дамыту басқармасы

 

Бас консультант

Килибаев Азамат Құдайбергенұлы

75-32-16

a.kilibaev@kyzmet.gov.kz

 

Бас консультант

Байжомартова Жұлдыз Егінбайқызы

75-32-15

zh.baizhomartova@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Мұраталиев Асхат Асқарұлы

75-32-21

a.murataliev@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Молдашев Жандарбек Бахытұлы

75-32-19

zh.moldashev@kyzmet.gov.kz

 

Мемлекеттік қызметті өткеру басқармасы

 

Бас консультант

Айтақын Қуандық Сарсембайұлы

75-34-41

k.aitakyn@kyzmet.gov.kz

 

Мониторинг және талдау басқармасы

 

Басқарма басшысы

Илюбаев Алмас Абдулғазизұлы

75-34-45

al.ilyubaev@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Абданбеков Арман Амангелдіұлы

75-34-39

a.abdanbekov@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Күдекова Ляйля Серікқызы

75-34-06

l.kudekova@kyzmet.gov.kz

 

Мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау департаменті

 

Департамент директоры

Сапаров Ерлан

Аскербекұлы

75-30-36

e.saparov@kyzmet.gov.kz

 

Директор орынбасары

Жолданғар Ербол Қабдығалиұлы

75-34-62

e.zholdangar@kyzmet.gov.kz

 

Мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау басқармасы

 

Бас консультант

Агжанбаев Шыңғыс Аманбекұлы

75-32-75

ch.agzhanbaev@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Арыстанбеков Ниет Қайратұлы

75-32-99

ni.arystanbekov@kyzmet.gov.kz

 

Сарапшы

Наурызбаев Абылайхан Дағыстанұлы

75-34-01

ab.nauryzbaev@kyzmet.gov.kz

 

Әдептік құқық бұзушылықтың профилактикасы басқармасы

 

Басқарма басшысы

Балажанов Оркен Байдилханулы

75-30-35

o.balazhanov@kyzmet.gov.kz

 

Бас консультант

Еңсегенова Айнур Аманжолқызы

75-32-12

a.ensegenova@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Төрегелдин Шыңғыс Маратұлы

75-34-64

ch.toregeldin@kyzmet.gov.kz

 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер департаменті

 

Департамент директоры

Уйсімбаев Ильдар Бахытұлы

75-30-15

i.uisumbaev@kyzmet.gov.kz

 

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау басқармасы

 

Басқарма басшысы

Байсалов Мұрат Сейлбекұлы

75-34-33

m.baisalov@kyzmet.gov.kz

 

Бас консультант

Касимов Мақсат Қызырұлы

75-34-66

m.kasimov@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Садықова Айдана Жұмашқызы

75-34-65

a.sadykova@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Сабаев Мұхтар Жанабілұлы

75-32-39

mu.sabaev@kyzmet.gov.kz

 

Мемлекеттік қызмет көрсету және оның көрсету процедурасы жүйесін жетілдіру бойынша басқармасы

 

Басқарма басшысы

Ақылбекова Амина Оразбайқызы

75-34-29

a.akylbekova@kyzmet.gov.kz

 

Бас консультант

Ғұбайдуллаев Мейірман Қайроллаұлы

75-32-45

m.gubaidullaev@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Төлеубаев Дарын Саятұлы

75-34-30

d.toleubaev@kyzmet.gov.kz

 

Жұртшылықпен байланыс жөніндегі департаменті

 

Директор орынбасары

Бастарова Жанна Оралбекқызы

75-31-02

zh.bastarova@kyzmet.gov.kz

 

Баспасөз қызметі

 

Бас консультант

Жакеев Тимур Сапарбекұлы

75-32-80

t.zhakeev@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Жаңабергенова Аида Олжабайқызы

75-33-96

ai.zhanabergenova@kyzmet.gov.kz

 

Заң департаменті

 

Департамент директоры

Мусин Мақсат Қабдуғалиұлы

75-34-34

m.musin@kyzmet.gov.kz

 

Директорының орынбасары

Қажрахимова Самал Жомартқызы

75-20-24

s.kazhrakhimova@kyzmet.gov.kz

 

Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы

 

Басқарма басшысы

Капышева Алтын-Ай Амиргалиевна

75-34-54

a.kapysheva@kyzmet.gov.kz

 

Бас консультант

Муздыбекова Майра Орынбековна

75-10-28

m.muzdybekova@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Мухарабұлы Ермекболат

75-32-26

e.mukharabuly@kyzmet.gov.kz

 

Нормативтік құқықтық актілер басқармасы

 

Бас консультант

Ибраева Гүлнар Саматқызы

75-34-55

gu.ibraeva@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Хасенова Бакыт Заманбекқызы

75-34-24

b.khasenova@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Медеубай Надира Айдарқызы

75-34-72

n.medeubai@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Нәзібекова Маржан Дәулетбекқызы

75-34-16

m.nazibekova@kyzmet.gov.kz

 

Әкімшілік департаменті

 

Департамент директоры

Назанов Қасым Әлібекұлы

75-33-55

k.nazanov@kyzmet.gov.kz

 

Директор орынбасары

Қалабаев Жомарт Зарлықұлы

75-34-36

zh.kalabaev@kyzmet.gov.kz

 

Қаржы-шаруашылық жұмыс және мемлекеттік сатып алу басқармасы

 

Басқарма басшысы

Сламбеков Галымжан Аклиятович

75-33-30

g.slambekov@kyzmet.gov.kz

 

Бас консультант

Амерханова Гаухар Жунусбековна

75-34-68

g.amerkhanova@kyzmet.gov.kz

 

Бас консультант

Егембердиев Дидар Куандыкович

75-34-04

d.egemberdiev@kyzmet.gov.kz

 

Бас консультант

Башенова Зейнегуль Маруаровна

75-34-49

ze.bashenova@kyzmet.gov.kz 

 

Бас сарапшы

Тлеуженова Арайлым Болатхановна

75-31-76

a.tleuzhanova@kyzmet.gov.kz 

 

Бас сарапшы

Косыбаева Меруерт Курмекбаевна

75-31-91

m.kossybayeva@kyzmet.gov.kz

 

 

 

Бас сарапшы

Кулманова Гульнара Ержановна

75-34-07

g.kulmanova@kyzmet.gov.kz

 

Құжат айналымы басқармасы

 

Бас консультант

Ибраева Жанар Мырзатаевна

75-34-35

zh.ibraeva@kyzmet.gov.kz

 

Бас консультант

Курманалиева Гульмира Иззатовна

75-34-12

g.kurmanalieva@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Урманбаева Марина Михайловна

75-35-40

m.urmanbaeva@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Айтмаганбетова Венера Елюбаевна

75-34-19

v.aitmaganbetova@kyzmet.gov.kz

 

Ұйымдастыру-бақылау басқармасы

 

Бас консультант

Махатов Бақыт Сапарғалиұлы

75-30-97

b.makhatov@kyzmet.gov.kz

 

Бас консультант

Токсанова Светлана Жасулановна

75-34-59

s.toksanova@kyzmet.gov.kz

 

Стратегиялық әзірлеу және халықаралық бағдарламалар департаменті

 

Стратегиялық әзірлеу басқармасы

 

Басқарма басшысы

Аукенов Дәурен Ерсінұлы

75-30-55

d.aukenov@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Алпысбаев Айвар Айсултанович

75-33-05

a.alpysbayev@kyzmet.gov.kz

 

Сарапшы

Қожатаева Ардақ Бахытжанқызы

75-32-31

a.kozhataeva@kyzmet.gov.kz

 

Халықаралық бағдарламалар және сыртқы байланыс басқармасы

 

Басқарма басшысы

Қайралапина Жанар Бауыржанқызы

75-30-98

zh.kairalapina@kyzmet.gov.kz

 

Бас консультант

Жарасбаева Гүлнұр Орынбасарқызы

75-32-68

g.zharasbaeva@kyzmet.gov.kz

 

Бас консультант

Қайратұлы Бауыржан

75-32-44

b.kairatuly@kyzmet.gov.kz

 

Сарапшы

Искаков Арман Талғатұлы

75-35-04

a.iskakov@kyzmet.gov.kz

 

Персоналды басқару қызметі

 

Басқарма басшысы

Погорелова Елена Владимировна

75-34-71

e.pogorelova@kyzmet.gov.kz

 

Бас консультант

Бекенова Динара Рахметоллақызы

75-34-53

di.bekenova@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Ардаққызы Ақерке

75-34-69

a.ardakkyzy@kyzmet.gov.kz

 

Ішкі аудит қызметі

 

Басқарма басшысы

Ақмамбаева Сәуле Есымқызы

75-30-93

s.akmambaeva@kyzmet.gov.kz

 

Бас консультант

Байжанова Ардақ Балтабайқызы

75-32-02

a.baizhanova@kyzmet.gov.kz

 

Мемлекеттік құпияларды қорғау және ақпараттық қауіпсіздік  басқармасы

 

Басқарма басшысы

Бөбетаева Жанар Ауғамбайқызы

75-31-05

zh.bubetaeva@kyzmet.gov.kz

 

Бас консультант

Бажбенов Ренат Несіпбекұлы

75-35-42

r.bazhbenov@kyzmet.gov.kz

 

Бас сарапшы

Закарья Алтынай Толқынқызы

75-34-11

a.turmaganbetova@kyzmet.gov.kz

 

МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР
100 НАҚТЫ ҚАДАМ
ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЛАРЫ
ЗАҢНАМАЛАР
СҰРАҚТАР - ЖАУАПТАР

АЗАМАТТАРҒА