2019 жылдың 1 жартыжылдығында мемлекеттік қызмет саласындағы заңнама және қызметтік әдеп нормаларының сақталуына тексеру нәтижелері туралы ақпарат

2019 жылдың 1 жартыжылдықта мемлекеттік қызмет туралы және Әдеп кодексі талаптарының сақталуы мәселесі бойынша орталық және жергілікті мемлекеттік органдарда 551 тексеру жүргізілді.

Жүргізілген тексерулердің қорытындылары бойынша 4395 мемлекеттік қызмет туралы және қызметтік әдепті бұзылу фактілері анықталды.

Анықталған заң бұзушылықтардың жалпы санынан 611 – конкурс өткізудің қағидаларының талаптары, 585 – азаматтардың өтініштерді қарау барысында, 577 – мемлекеттік қызметшілердің жыл сайынғы жұмысын бағалау, және 2622 – басқа да мемлекеттiк қызмет және қызметтің әдеп саласындағы заңнама талаптарының бұзылуымен байланысты болған.

Тексеру қорытындылары бойынша, барлығы 236 мемлекеттік қызметші тәртіптік жауапкершілікке тартылды, оның ішінде: 5 – қызметтен босатылған, 2 – лауазымынан төмендеткен, 18 - қызметіне толық сәйкес еместiгi туралы ескерту, 25 – қатаң сөгіс, 80 – сөгіс, 106 - ескерту.

Анықталған бұзушылықтардың 1082 жойылды (жоюға келетіндердің ішінен) және мемлекеттік органдардың 59 заңсыз шешімдер және актілер бұзылды.

МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР
100 НАҚТЫ ҚАДАМ
ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЛАРЫ
ЗАҢНАМАЛАР
СҰРАҚТАР - ЖАУАПТАР

АЗАМАТТАРҒА